Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning vid vatten och miljö

Vi erbjuder utbildning på kandidat-, master- samt forskar­utbildnings­nivå. Grundutbildningskurser ges inom flera olika program medan forskarutbildning är en individuellt utformad utbildning.

Grundutbildning

Vatten och miljö är huvudansvarig för ett tiotal kurser, och institutionens forskare är involverade i kursmoment i kurser som anordnas av andra institutioner på SLU.

Vi erbjuder också möjlighet till att skriva självständiga arbeten hos oss.

Forskarutbildning

Institutionen utbildar doktorander inom ämnena miljöanalys, markvetenskap och ekologi. Sedan 1994 har 47 doktorsavhandlingar och 10 licentiatavhandlingar publicerats vid institutionen. Vatten och miljö ger också kurser på forskarutbildningsnivå.

Kontakt utbildning

Ulf Grandin, studierektor grundutbildning
Tel. 018-67 31 04
E-post: ulf.grandin@slu.se

Brendan McKie, studierektor forskarutbildning
Tel. 018-67 31 55
E-post: brendan.mckie@slu.se

Publicerad: 07 juni 2017 - Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se
Loading…