Forskarutbildningskurser vid institutionen för vatten och miljö

Senast ändrad: 24 oktober 2023

Vatten och miljö erbjuder kurser för doktorander. En del är främst för institutionens doktorander, andra är öppna för doktorander från hela SLU och andra universitet.

Kurser öppna för alla doktorander

De flesta av våra kurser organiseras inom forskarskolan Focus on Soils and Water. De har en kurssida där du kan läsa mer om aktuella kurser och tidigare kurser. Vissa kurser organiseras även inom forskarskolan Ekologi – grunder och tillämpningar.

För institutionens doktorander

För institutionens doktorander ordnas två litteraturkurser - en skriftlig individuell och en utformad som en så kallad journal club.

Tidigare kurser (urval)

Läs mer om tidigare kurser på kurssidan hos Focus on Soils and Water. Några exempel på kurser som vi anordnat är: 

  • Multivariat analys. Årligen sedan 1996.
  • "OmAqua - Organic Micropollutants in the Aquatic Environment: Measurements and Transport from Source to Tap" gavs 2021 och 2023. 
  • "Ecosystem functioning: From theory to application" gavs 2021.
  • "Traditional and molecular methods to assess biodiversity. Focus on DNA (meta)barcoding & Aquatic Organisms" gavs 2019.
  • "Ecological stability in times of rapid environmental change" gavs 2018.

Kontaktinformation

Martyn Futter
Studierektor forskarutbildning
Institutionen för vatten och miljö
Tel. 018-67 31 20
E-post: martyn.futter@slu.se