Forskarutbildningskurser

Senast ändrad: 27 april 2017

Vatten och miljö erbjuder kurser för doktorander. En del är främst för institutionens doktorander, andra är öppna för doktorander från hela SLU och andra universitet.

Kurser öppna för alla

Multivariat analys

För institutionens doktorander

För institutionens doktorander ordnas två litteraturkurser - en skriftlig individuell och en utformad som en så kallad journal club.

Skriftlig individuell litteraturkurs
Litteraturkurs i miljöanalys (journal club)


Kontaktinformation

Brendan McKie, studierektor forskarutbildning
Institutionen för vatten och miljö, SLU
brendan.mckie@slu.se, 018-67 31 55