Forskarutbildningskurser vid institutionen för vatten och miljö

Senast ändrad: 12 oktober 2022

Vatten och miljö erbjuder kurser för doktorander. En del är främst för institutionens doktorander, andra är öppna för doktorander från hela SLU och andra universitet.

Kurser öppna för alla doktorander

För institutionens doktorander

För institutionens doktorander ordnas två litteraturkurser - en skriftlig individuell och en utformad som en så kallad journal club.

Tidigare kurser (urval)


Kontaktinformation

Brendan McKie
Studierektor forskarutbildning
Institutionen för vatten och miljö
Tel. 018-67 31 55
E-post: brendan.mckie@slu.se