Sensorer för högfrekventa mätningar i sjöar, vattendrag och vattenverk

Senast ändrad: 13 maj 2022
Flera sensorer i änden av en sond. Foto.

Sensorer gör det möjligt att mäta vattenkvaliteten direkt i sjöar, vattendrag samt i vattenverk ned till var tionde minut.

Sensorer för högfrekventa mätningar finns för många parametrar, till exempel turbiditet (grumlighet), elektrisk konduktivitet, temperatur, syrgas, pH, organiskt kol, och klorofyll.

Mätresultaten från installerade sensorer kan ofta ses direkt online.

Vi använder sensorer i ett flertal projekt både inom forskning och miljöanalys till exempel:

Läs mer:

Aktuella mätningar i Fyrisåns mynning

Följande figurer över aktuella mätningar de senaste två månaderna i Fyrisån vid Flottsund finns:

I diagrammet nedan visas temperaturen i Fyrisåns mynning vid Flottsund. När temperaturen på våren är kring 5 °C förväntas aspen vandra upp. (Vid eventuella avbrott i dataöverföringen visas inte uppdaterade data.)