Grundutbildning vid institutionen för vatten och miljö

Senast ändrad: 02 oktober 2023
Person i keps pratar till en grupp på en brygga. Foto.

Vi förmedlar kunskaper om de praktiska verktyg som finns för analys av miljötrender och bedömning av miljökvalitet och miljörisker. Vi vill dessutom förmedla ett kunskapsbaserat och kritiskt förhållningssätt till miljödata och miljörapporter.

Kurser

Institutionen för vatten och miljö har huvudansvar för följande kurser:

Institutionen är också involverad i ett flertal miljö- och vattenrelaterade kursmoment inom andra kurser, bland annat Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder (20 hp), Energi och miljö (7,5 hp) och Land use and watershed management to reduce eutrophication (7,5 hp).

Självständiga arbeten/examensarbeten

Program

Vi medverkar i följande utbildningsprogram på grundnivå:

Vi medverkar i följande utbildningsprogram på avancerad nivå:


Kontaktinformation

Ulf Grandin
Studierektor grundutbildning
Tel. 018-67 31 04
E-post: ulf.grandin@slu.se