Flodmynningar

Senast ändrad: 29 oktober 2017
Flodmynningskarta.png

Delprogrammet Flodmynningar ingår i Havs- och vattenmyndighetens program­område Sötvatten inom den nationella miljöövervakningen och omfattar våra största vattendrag. Målet är att ta fram dataunderlag som beskriver tillståndet i de viktigaste flodmynningarna, samt att beräkna transporten av olika ämnen från Sverige via våra stora vattendrag ut till havet.

Syftet med undersökningarna av våra flodmynningar är att undersöka förändringar över tiden i huvuddelen av det avrinnande vattnet från Sverige, samt att bedöma hotbilder och ge underlag för åtgärder för att minska belastningen på havet. Långa tidsserier har särskilt stort värde för uppfölj­ning av effekter av klimatförändringar och för att kunna göra prognoser för framtida förändringar. Resultaten skall även ge underlag för utvärdering av olika miljökvalitetsmål.

Flodmynningarna undersöks enbart med avseende på den vattenkemiska sammansättningen och kompletteras av trendvattendragen som är mot­svarande undersökningar av både vattenkemi och biologiska parametrar i mindre vattendrag.

Alteralven_Norrfjarden.jpg
Alterälven, Norrfjärden
Atran_Falkenberg3.jpg
Ätran, Falkenberg
Nordrealv_Ormo.jpg
Nordre älv, Ormo
Nykopingsan_Spanga.jpg
Nyköpingsån, Kristineholm
Ricklean2.jpg
Rickleån, Nättingforsen
Pitealv_Bolebyn.jpg
Pite älv, Bölebyn
Raan.jpg
Råån, Helsingborg
Tornealv_Mattila.jpg
Torne älv, Mattila
Orekilsalven.jpg
Örekilsälven, Munkedal
Ranealv_Niemisel.jpg
Råne älv, Niemisel
Sangisalven2.jpg
Sangisälven, Sangis
Kalixalv_Karlsborg_provplats.jpg
Kalix älv, Kalix
Ljusnestrommar.jpg
Ljusne strömmar, Ljusne
Ljungan_Skallbole2.jpg
Ljungan, Skallböle
Morrumsan.jpg
Mörrumsån, Mörrum
Fakta:

Delprogram Flodmynningar omfattar månadsvis provtagning och analys av vattenkemi i 47  större vattendrag som mynnar i havet (en station per vatten­drag). Vattendragen har avrinningsområden som varierar i storlek från ca 100 till 48 000 km2. Många av vattendragen har obrutna tidsserier sedan 1960-talet.

Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se