Kräftodlingens ABC

Senast ändrad: 22 maj 2023

Intresserad av att odla flodkräfta? Kräftodlingens ABC är ett utbildningspaket och innehåller en handbok, information om flodkräftor, kräftpest samt om stöd och bidrag, samt en film som finns fritt tillgänglig på Youtube.

Det finns flera goda skäl till att odla flodkräfta. Eftersom flodkräftan är en akut hotad art, främst på grund av illegal spridning av pestbärande signalkräftor, finns det ett stort behov av utsättningsmaterial.

Forskningen visar att ett försiktigt kräftfiske och småskalig odling gynnar flodkräfta eftersom det skapar incitament lokalt att skydda vattnen mot pestbärande signalkräfta. Läs mr om detta i Crayfish News nr. 39  (pdf på engelska, 2017)och i artikeln Exploitation is a prerequisite for conservation of Astacus Astacus (2004)

Flodkräftan betingar ett pris på upp till 1200 kronor/kilo i fiskaffären och säljer man den för utsättningsändamål får man flera tusen kronor per kilo. 

Signalkräftan sedan 2016 klassas som en invasiv* art i EU. Signalkräfta får därför inte längre odlas i Sverige.

Målet med detta utbildningspaket är att fler ska odla flodkräftor, lyckas i sin odling och få bra lönsamhet. Handboken vänder sig till alla som är intresserade av att odla flodkräfta mer kommersiellt, som vill sätta ut flodkräfta i småvatten och dammar samt till alla som har flodkräftor i sina vatten och vill ha mer kunskap. 

Utbildningspaketet är framtaget med stöd av Jordbruksverket för åtgärder med koppling till Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk och kan beställas från din länsstyrelse.

* En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som sprider sig av egen kraft. Den utgör ett hot mot djur, natur, människor eller ekonomi.  

Ladda ner material

Kräftodlingens ABC - The Movie

I Sverige har vi goda förutsättningar att odla flodkräftor. I den här filmen får du lära dig vad som krävs för en lyckad – och lönsam - kräftodling.


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17