Publikationer

Senast ändrad: 17 oktober 2017
böcker_300x300_foto_Jenny_Svennås-Gillner.jpg

Vatten och miljö publicerar resultaten från forskning och miljöanalys bland annat som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten och rapporter, bland annat i en egen rapportserie.

Nedan listas alla publikationerna från Vatten och miljö publicerade 2017.  Använd länken nedan om du vill se äldre publikationer.

Samtliga publikationer från Vatten och miljö i  SLU:s publikationsdatabas SLUPub

Fakta:

Nuvarande institutionen för vatten och miljö har tidigare hetat institutionen för miljöanalys. I utsökningen av publikationer från SLUpub ovan så kommer publikationer kopplade till båda dessa namn.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se