Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Datavärdskap för sjöar och vattendrag

Vi är nationella datavärdar för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakning, samt från lokala övervakning inom recipientkontroll, egenkontroll och kommunal övervakning. 

Vårt uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vatten­drag.

Publicerad: 08 oktober 2021 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…