miNing - Kvävereduktion i lakvatten från gruvor

Senast ändrad: 08 juli 2021
Logotyp för Mining. Illustration.

Målet med miNing var att identifiera metoder för att avlägsna kväve från lakvatten från gruvverksamhet.