Vi är miljöcertifierade!

Senast ändrad: 01 juli 2021
Certifieringsmärke ISO 14001. Illustration.

MVM-centrum och dess institutioner bedriver ett aktivt miljöarbete. Miljöledningssysemet för SLU är certifierat enligt ISO 14001. Detta innebär att vi har kartlagt vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra oss på miljöområdet.

Vi påverkar miljön positivt genom att vår forskning, utbildning och fort­löp­ande miljöanalys ökar kunskapen i samhället om människans miljö­påverkan och leder till mer miljö­riktiga beslut. Vår negativa påverkan kommer fram­för­allt från tjänste­resor, resurs­förbrukning vid kontors- och laboratorie­arbete, energi­förbrukning och farligt avfall.

Miljöinformation för studenter

Som student är du en jätteviktig del i vårt miljöarbete! Det du lär dig leder till positiva miljöeffekter både under din studietid och i framtiden.

Vi jobbar med att förbättra våra utbildningar och öka deras positiva miljöpåverkan. För att vi ska kunna uppfylla vårt miljömål om en ökad koppling till hållbar utveckling i våra kurser behöver vi din hjälp. Var snäll och fyll i kursutvärderingen vid kursens slut!

Har du övriga tips på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete, lämna in ett förbättringsförslag, eller kontakta miljösamordnarna (MVM-miljo@slu.se).

Miljöinformation för provtagare

Som provtagare är du en del av vår verksamhet och därför påverkar institutionens miljöarbete även dig.

Alla som arbetar hos oss eller på uppdrag av oss ska följa vår miljöpolicy och arbeta i enlighet med våra rutiner. Därför är det viktigt att du följer rutinen för fältarbete (pdf).

Har du tips på hur vi kan förbättra vårt miljöarbete, lämna in ett förbättringsförslag, eller kontakta miljösamordnarna (MVM-miljo@slu.se).


Kontaktinformation

Pia Geranmayeh, miljörepresentant
Institutionen för vatten och miljö, SLU
pia.geranmayeh@slu.se