Hoppa till huvudinnehåll

Datavärdskap

För att enklare upptäcka problem i miljön, ta fram underlag till olika åtgärder och följa upp dessa, samlar vi in, lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag. Vi har ett särskilt uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten att göra detta, vårt datavärdskap.

Belastningen på havet

Våra svenska havsområden är drabbade av ett flertal miljöproblem. Framförallt sker det en påverkan från de 85 miljoner människor som bor inom avrinningsområdet. Intensivt jordbruk, tung industri, stora städer och mycket trafik orsakar problem med både näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i havet och orsakar skador på viktiga livsmiljöer. Hårt fisketryck och omfattande exploatering av kustområdena är andra allvarliga hot mot havsmiljön.

Publicerad: 02 oktober 2023 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…