Hoppa till huvudinnehåll

Datavärdskap

För att enklare upptäcka problem i miljön, ta fram underlag till olika åtgärder och följa upp dessa, samlar vi in, lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag. Vi har ett särskilt uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten att göra detta, vårt datavärdskap.

Publicerad: 06 mars 2023 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Kontakt

Allmänt om datavärdskapet
Lars Sonesten

Frågor rörande data, datauttag och -leveranser
Pernilla Rönnback
Andreas Rudh

Gemensam epostadress: datavard-vatten@slu.se

Loading…