Biodiversitetslaboratoriet

Senast ändrad: 15 april 2024

Labbet analyserar akvatiska organismer med avseende på artsammansättning och biomassa för i huvudsak nationell miljöövervakning av sjöar och vattendrag.

I mån av tid analyserar vi även prover från regional övervakning samt från forskningsprojekt.

Vi är sedan 1995 ackrediterade av SWEDAC för biologiska analyser och provtagning i sötvatten (ack.nr. 1208). Vi har en hög taxonomisk kompetens och lång erfarenhet av miljöövervakning i sjöar och vattendrag. Här finns specialistkunskaper inom växtplankton, djurplankton, fastsittande kiselalger (påväxtalger), vattenväxter (makrofyter), bottenfauna och elfiske.

Vi anordnar kurser och workshops inom våra verksamheter, samt deltar i och i vissa fall arrangerar nationella och internationella interkalibreringar.

 

 

Kontakt

Stina Drakare

Eva Herlitz

Magda-Lena Wiklund

Relaterade sidor:


Kontaktinformation