DRICKS - från råvatten till tappkran

Senast ändrad: 03 juli 2023
Ett glas med vatten, foto.

DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds tekniska högskola.

Projektet beskrivs på Chalmers webbplats