Mikroplasters påverkan på akvatiska ekosystem

Senast ändrad: 22 januari 2024
Bäck. Foto.

Mikroplaster i sjöar och vattendrag kan påverka vattenlevande organismers tillväxt och överlevnad och ha negativa effekter på biologisk mångfald och viktiga ekosystemprocesser.

Projektet presenteras på den engelska versionen av den här sidan.