Innovativa behandlingstekniker för mark och dricksvatten kontaminerade av PFAS

Senast ändrad: 09 januari 2023
Vägvisare med olika namn på PFAS-reningstekniker som pekar åt olika håll. Illustration.

Två projektet på institutionen siktar mot att leverera nästa generations tekniker för rening av mark och dricksvatten kontaminerade av poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS).

Under de senaste åren har flera svenska vattentäkter fått stängas eller strypas på grund av PFAS- förorening, till exempel i Uppsala och Ronneby kommuner. Befintliga åtgärdstekniker är ineffektiva eller fungerar inte alls för PFAS. Det finns ett stort behov av innovativa renings- och saneringstekniker för mark och grundvatten för att säkra god grund- och dricksvattenkvalitet i framtiden.

Projektens mål är att:

  • utveckla innovativ teknik för immobilisering av PFAS i mark (för att förhindra spridning) (PFAS-PURE, finansierad av VINNOVA)
  • utvärdera innovativa behandlingstekniker för nedbrytning och avlägsnande av PFAS i dricksvatten (PFAS-FREE, finansierad av Formas)
  • applicera dessa tekniker i fält.

PFAS-PURE och PFAS-FREE kommer att skapa en god vetenskaplig grund för innovativa state-of-the-art-tekniker som kan användas för att lösa utmaningar inom dricksvattenområdet i Sverige och globalt.

Fakta:

Finansiering
Formas and VINNOVA

Medverkande i PFAS-PURE (VINNOVA)
SLU: Lutz Ahrens, Mattias Sörengård, Karin Wiberg, Dan Berggren Kleja
SGI: Dan Berggren Kleja, Michael Pettersson

Medverkande i PFAS-FREE (Formas)
SLU: Lutz Ahrens, Vera Franke, Karin Wiberg
Uppsala Vatten AB: Philip McCleaf