Om samarbetet mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund

Senast ändrad: 09 januari 2023
Sjö med klippor i förgrunden, foto.

Samarbetet mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund har pågått sedan 2018. Målet med samarbetet är att miljöövervakningen ska förbättras och utbytet mellan forskning och samhällsintressen kring Mälaren ska öka.

Kontakt

Ansvariga på SLU är Stina Drakare och Faruk Djodjic (kontaktuppgifter nedan).

På Mälarens vattenvårdsförbund är Ingrid Hägermark kontaktperson. Aktuella kontaktuppgifter finns på förbundets webbplats.

Bakgrund

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening som syftar till att bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren, bland annat genom att bedriva miljöövervakning. Vattenvårdsförbundet har närmare 50 medlemsorganisationer, bland annat kommuner, länsstyrelser, vattenförbund och olika företag.

Genom samarbetet blir det möjligt att knyta ett större antal pågående forskningsprojekt på SLU till viktiga frågeställningar i Mälarens avrinningsområde. Samarbetet kommer också inkludera kandidat- och mastersarbeten, som kan ge en snabböversikt över nya intressanta frågeställningar och analysera behov av vidare kunskapsinhämtning eller nya mera avancerade analysmetoder.

Institutionen för Vatten och miljö har lång erfarenhet av forskning och miljöanalys med Mälaren i fokus. Ett forskningsprojekt på 1960-talet om övergödningen av Mälaren är ursprunget till hela institutionen. Vatten och miljö utför provtagning av vattenkemi, växtplankton och bottenfauna i Mälaren, och mycket av vår pågående forskning rör Mälaren eller kan tillämpas på Mälaren.


Kontaktinformation

Läs mer om forskning och miljöövervakning i och omkring Mälaren: Fokus på Mälaren.