Rening av svartvatten för användning som gödselmedel inom jordbruket

Senast ändrad: 17 januari 2024
Källor till läkemedelsrester och antibiotikaresistenta gener såsom mediciner och hushållskemikalier, svartvattenrening och ett frågetecken som indikerar en möjlig risk för växter och recipienter. Illustration.

Detta Formas-projekt bidrog med kunskap om vilka fördelar och eventuella miljörisker det finns med att använda svartvatten som gödselmedel inom jordbruket.

Användning av svartvatten (fekalier, urin, wc-spolvatten) i jordbruket har många fördelar, exempelvis bidrar det till en sluten näringscykel och minskat behov av konstgödsel. Svartvatten kan dock innehålla flera patogener, höga nivåer av läkemedel, aktiva metaboliter, samt bakterier som kan utveckla antibiotikaresistenta gener.

Innan svartvatten används krävs därför behandling och hygienisering (patogenerna oskadliggörs) för att undvika spridning av skadliga föroreningar i miljön.

För att kunna använda svartvatten på ett säkert sätt, arbetade det här projektet med att utvärdera moderna behandlingstekniker för svartvatten. Särskilt fokus fanns på läkemedelsrester och antibiotikaresistenta gener för att avgöra om tekniska förbättringar behövs. Projektet genomförde experiment och fältstudier på platser där svartvatten, gödsel och slam har spridits. En teoretisk riskbedömning utfördes för att undersöka om återanvändning av svartvatten är en betydande vektor för spridning av dessa föroreningar i miljön och för att kunna jämföra med miljörisker som är förknippade med traditionell jordbrukspraxis.

Resultaten från detta projekt är publicerade:

Lai, F.Y., Muziasari, W., Virta, M., Wiberg, K., Ahrens, L. (2021). Profiles of environmental antibiotic resistomes in the urban aquatic recipients of Sweden using high-throughput quantitative PCR analysis. Environmental Pollution, 287, 117651.

Gros, M., Ahrens, L., Levén, L., Koch, A., Dalahmeh, S., Ljung, E., Lundin, G., Jönsson, H., Eveborn, D., Wiberg, K. (2020). Pharmaceuticals in source separated sanitation systems: Fecal sludge and blackwater treatment. Science of The Total Environment, 703, 135530.

Medverkande

SLU: Foon Yin Lai, Lutz Ahrens, Karin Wiberg
ICRA, Girona, Spanien: Meritxell Gros

Fakta:

Finansiering: Formas.


Kontaktinformation