ForestPOPs - Långlivade organiska miljögifter i skogslandskapet

Senast ändrad: 08 juli 2021

ForestPOPs bestod av två delprojekt: I) Legacy and emerging POPs in the Swedish forest och II) POPs in Swedish snow and boreal catchment waters.

Långlivade organiska miljöföroreningar, POP-föreningar, sprids effektivt genom lufttransport och kan transporteras lång väg från sin utsläppskälla innan de hamnar i den terrestra miljön igen. En betydande del av luftburna diffusa föroreningar hamnar i skogslandskap eftersom POP-föreningar attraheras av organiskt kol och vegetation. Denna skogs-filter-effekt förstärks i kalla klimat, och boreala skogsområden ackumulerar därför stora mängder miljöföroreningar.

I det här projektet undersöktes hur rörliga miljöföroreningar är i dessa miljöer och hur rörligheten varierar för ämnen med olika fysikalisk-kemiska egenskaper. Frågeställningar inkluderade:

 • Stannar miljöföroreningarna i mark och vegetation tills de bryts ned, eller transporteras de iväg ut till bäckar och sjöar och sedan vidare ut till havet?
 • Hur stor inverkan har vårfloden och andra extrema hydrologiska situationer?
 • Hur stor inverkan har landskapstyp, vegetationstyp och markegenskaper?

Projektet startade 2013 och pågick till och med 2016.

Finansering

 • Formas
 • Oscar och Lili Lamms Minne

Medverkande

 • Jakob Gustavsson
 • Minh Anh Nguyen
 • Karin Wiberg
 • Martyn Futter
 • Lutz Ahrens
 • Sarah Josefsson

Samarbetspartners

Institutionen för mark och miljö, Institutionen för skogens ekologi och skötsel och Stockholms universitet.