ForestPOPs - Långlivade organiska miljögifter i skogslandskapet

Senast ändrad: 24 maj 2017

ForestPOPs har två delprojekt: I) Legacy and emerging POPs in the Swedish forest och II) POPs in Swedish snow and boreal catchment waters. De startade 2013 och pågår till och med 2016.

Långlivade organiska miljöföroreningar, POP-föreningar, sprids effektivt genom lufttransport och kan transporteras lång väg från sin utsläppskälla innan de hamnar i den terrestra miljön igen. En betydande del av luftburna diffusa föroreningar hamnar i skogslandskap eftersom POP-föreningar attraheras av organiskt kol och vegetation. Denna skogs-filter-effekt förstärks i kalla klimat, och boreala skogsområden ackumulerar därför stora mängder miljöföroreningar. I det här projektet ska forskarna ta reda på hur rörliga miljöföroreningar är i dessa miljöer och hur rörligheten varierar för ämnen med olika fysikalisk-kemiska egenskaper. Stannar miljöföroreningarna i mark och vegetation tills de bryts ned, eller transporteras de iväg ut till bäckar och sjöar och sedan vidare ut till havet? Hur stor inverkan har vårfloden och andra extrema hydrologiska situationer? Hur stor inverkan har landskapstyp, vegetationstyp och markegenskaper?

ForestPOPs finansieras av Formas (I) och Oscar och Lili Lamms Minne (II)

Medverkande från Institutionen för vatten och miljö är doktoranderna Jakob Gustavsson och Minh Anh Nguyen samt handledarna Karin Wiberg, Martyn Futter, Lutz Ahrens och Sarah Josefsson.

Samarbetspartners är Institutionen för mark och miljö, Institutionen för skogens ekologi och skötsel och Stockholms universitet.

Sidansvarig: karin.wiberg@slu.se