ForestPOPs - Långlivade organiska miljögifter i skogslandskapet

Senast ändrad: 08 juli 2021

ForestPOPs bestod av två delprojekt: I) Legacy and emerging POPs in the Swedish forest och II) POPs in Swedish snow and boreal catchment waters.

Långlivade organiska miljöföroreningar, POP-föreningar, sprids effektivt genom lufttransport och kan transporteras lång väg från sin utsläppskälla innan de hamnar i den terrestra miljön igen. En betydande del av luftburna diffusa föroreningar hamnar i skogslandskap eftersom POP-föreningar attraheras av organiskt kol och vegetation. Denna skogs-filter-effekt förstärks i kalla klimat, och boreala skogsområden ackumulerar därför stora mängder miljöföroreningar.

I det här projektet undersöktes hur rörliga miljöföroreningar är i dessa miljöer och hur rörligheten varierar för ämnen med olika fysikalisk-kemiska egenskaper. Frågeställningar inkluderade:

  • Stannar miljöföroreningarna i mark och vegetation tills de bryts ned, eller transporteras de iväg ut till bäckar och sjöar och sedan vidare ut till havet?
  • Hur stor inverkan har vårfloden och andra extrema hydrologiska situationer?
  • Hur stor inverkan har landskapstyp, vegetationstyp och markegenskaper?

Projektet startade 2013 och pågick till och med 2016.

Finansering

  • Formas
  • Oscar och Lili Lamms Minne

Medverkande

  • Jakob Gustavsson
  • Minh Anh Nguyen
  • Karin Wiberg
  • Martyn Futter
  • Lutz Ahrens
  • Sarah Josefsson

Samarbetspartners

Institutionen för mark och miljö, Institutionen för skogens ekologi och skötsel och Stockholms universitet.