POPscreen – förutsättningslös screening av prover från Miljöprovbanken

Senast ändrad: 03 juni 2024
Regndroppar på vattenyta. Foto.

Målet med POPScreen var att förbättra övervakning genom att utveckla screening-metoder och undersöka förekomst av organiska föroreningar i arkiverade biologiska prover.

Inom POPscreen utvecklades en metod för screening av nya organiska miljöföroreningar i tidsserier av arkiverade biologiska prover från Naturhistoriska riksmuseet. Mer än 100 000 kemiska ämnen förekommer i teknosfären och 30 000 av dessa anses vara så kallade vardagskemikalier. POPscreens syfte var att identifiera tidstrender för tidigare okända (eller inte väl kända) kemikalier och deras omvandlingsprodukter i biota. Vi analyserade vävnadsprover från toppredatorer från marina, limniska och terrestriska miljöer med hjälp av högupplösande masspektrometri (HRMS).

Det övergripande målet med POPscreen var att identifiera nya miljöföroreningar som bör övervakas i miljöanalysprogram samt att ta fram ny kunskap av värde för internationella direktiv och handlingsplaner.

Publikationer

Dürig W., Alygizakis N.A., Wiberg K., Ahrens L. (2022). Application of a novel prioritisation strategy using non-target screening for evaluation of temporal trends (1969-2017) of contaminants of emerging concern (CECs) in archived lynx muscle tissue samples, Science of the Total Environment, 817:15303.

Dürig W., Alygizakis N., Menger F., Golovko O., Wiberg K., Ahrens L. (2022). Novel prioritisation strategies for evaluation of temporal trends in archived white-tailed sea eagle muscle tissue in non-target screening, Journal of Hazardous Materials, 424:Part A:12733. 

Dürig W., Kintzi A., Golovko O., Wiberg K., Ahrens L. (2020). New extraction method prior to screening of organic micropollutants in various biota matrices using liquid chromatography coupled to high-resolution time-of-flight mass spectrometry, Talanta, 219:121294. 

Dürig W., Tröger R., Andersson P.L., Rybacka A., Fischer S., Wiberg K., Ahrens L. (2019). Development of a suspect screening prioritization tool for organic compounds in water and biota, Chemosphere, 222:904-912.

 

Fakta:

Medverkande

SLU: Karin Wiberg, Wiebke Dürig, Lutz Ahrens
Umeå universitet: Peter Haglund
Naturhistoriska riksmuseet: Anders Bignert

Finansiering

Naturvårdsverket