Litteraturkurs i miljöanalys

Senast ändrad: 28 september 2020

Intern kurs för doktorander på Vatten och miljö.

Litteraturkurs i miljöanalys, 7,5 hp. Den här kursen är upplagd som en Journal Club för en grupp av doktorander och organiseras av professorerna på institutionen. Den ges oftast vartannat år. Nästa kurs planeras att ges 2019-20.


Kontaktinformation