Litteraturkurs i miljöanalys

Senast ändrad: 12 januari 2024

Intern kurs för doktorander på Vatten och miljö.

Litteraturkurs i miljöanalys, 5 hp. Den här kursen är upplagd som en Journal Club för en grupp av doktorander och organiseras av professorerna på institutionen. Den ges oftast vartannat år. Nästa kurs ges våren 2024. 

Mer infomation finns på institutionens interna webbsida om forskarutbildning.