Multivariat statistik

Senast ändrad: 14 juni 2024
Ett ordinationsdiagram med namn på olika växtarter, diagram.

En doktorandkurs i hur multivariat statistik tillämpas inom ekologisk forskning. Efter kursen kommer kursdeltagaren vara väl förtrogen med att använda multivariat statistik för att analysera ekologiska data.

Mer information finns på den engelska versionen av den här sidan.