Skriftlig individuell litteraturkurs, 7,5 hp

Senast ändrad: 12 oktober 2022

Intern kurs för doktorander på Vatten och miljö.

Denna kurs genomför man under första året för att få en bra kunskapsbas om sitt forskningsfält. Kursen består av två delar: en skriftlig sammanställning av relevant literatur och en muntlig presentation av detta i form av ett institutionsseminarium.

Diskutera tillsammans med handledaren fokus samt användbara sökord. Planera 2 veckor för att söka rätt på och läsa litteraturen samt 3 veckor för att skriva sammanställningen och förbereda en PowerPoint-presentation på 30-35 min till seminariet. Mer infomation finns på institutionens interna webbsida om forskarutbildning.

  • Längd: 7,5 hp, dvs. 5 veckor.