Mikrobiell mångfald i ett tropiskt vattenmagasin

Senast ändrad: 10 juni 2021

Ett projekt där genetiska analyser av miljö-DNA (eDNA) används för att utforska den dolda mikrobiella mångfalden i ett tropiskt vattenmagasin.

För mer information om projektet, se den engelska versionen av den här sidan.

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se