Mikrobiell mångfald i ett tropiskt vattenmagasin (master)

Senast ändrad: 17 februari 2022

Ett projekt där genetiska analyser av miljö-DNA (eDNA) används för att utforska den dolda mikrobiella mångfalden i ett tropiskt vattenmagasin.

För mer information om projektet, se den engelska versionen av den här sidan.