Utvärdering av högfrekvent sensordata för att förbättra övervakning av vattendrag (kandidat/master)

Senast ändrad: 21 november 2023
Strandkant. Foto.

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: grundnivå (kandidat, 15 hp / 10 veckor) alternativt avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor)
  • Språk: svenska eller engelska (för masternivå)