Kvicksilver i ett svenskt landskap över 30 år (kandidat/master)

Senast ändrad: 07 september 2023

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: grundnivå (kandidat, 15 hp / 10 veckor) alternativt avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor eller 60 hp/40 veckor)
  • Språk: svenska eller engelska (för masternivå)