CENTURION - Kumulativa effekterna av klimatförändringar och eutrofiering på sjöar

Senast ändrad: 10 februari 2021
En sjö. Foto.

CENTURION fokuserar på två miljöproblem som hotar sjöars ekologiska status, klimatförändringar och övergödning.

Mer information finns på den engelska versionen av den här sidan.