Utvärdering av ny provtagare för tidsintegrerade näringskoncentrationer i vatten (kandidat/master)

Senast ändrad: 25 februari 2021

Du kommer att testa TIMFIE-provtagaren (Time Integrating, Micro Flow, In situ Extraction) för bestämning av näringshalter i vatten.

TIMFIE är en ny och enkel provtagningsmetodik som hittills framgångsrikt har använts för vattenprovtagning för bestämning av bekämpningsmedelshalter.

Du kommer att använda en något modifierad TIMFIE-provtagare för att samla in vatten och därefter bestämma koncentrationer av olika näringsformer (nitratkväve, fosfatfosfor, totalt kväve (N) och totalt fosfor (P) samt suspenderat sediment (SS)).

Prestanda för TIMFIE-provtagaren kommer att utvärderas för två övervakningsobjekt, ett åkermarksfält och ett litet avrinningsområde, som båda ingår i de nationella övervakningsprogrammen. Därigenom kan resultaten som erhålls efter TIMFIE-provtagning utvärderas genom jämförelse med motsvarande data som samlats in i övervakningsprogrammen, och till och med resultat från högupplösta sensorer, om sådana finns.

Arbetet inkluderar provtagning i fält, laboratoriearbete samt analys av såväl data som genererats i projektet som befintliga data.

TIMFIE:s princip med spruta, slangar och filter. Illustration med engelsk text.
TIMFIE-provtagarens funktion. Illustration: Ove Jonsson.

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: grundnivå (kandidat, 15 hp / 10 veckor) alternativt avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor)