Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, Pom

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Rosen 'Rödhätte' - en långlivad ros från tidigt 1900-tal. Foto Henrik Morin.jpg

Ny skrift om växter vid äldre gravplatser

Nu finns broschyren "Växter vid äldre gravplatser - ett grönt kulturarv att bevara och återanvända" att ladda ner från Poms sida. Det är en lättläst skrift som i första hand vänder sig till alla som dagligen arbetar med skötsel, planering och förvaltning av kyrkogårdens äldre gravplatsmiljöer. Den är också tänkt för alla andra med intresse för kyrkogårdens kulturhistoria.  Skriften har tagits fram gemensamt av Pom och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Publicerad: 13 november 2018 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se