Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, Pom

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

GK_logo cmyk.jpg

Nya Grönt kulturarv-sorter presenteras inom kort!

Rosor, perenner och köksväxter ... Onsdag den 26 september avslöjas vilka de nya Grönt kulturarv-sorterna är. Håll utkik här på Poms hemsida! Sorterna finns att köpa i handeln från våren 2019. 

Publicerad: 16 september 2018 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se