Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, Pom

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Pom ställer ut på Nordiska Trädgårdar 22-25 mars

Snart är det dags för mässan Nordiska Trädgårdar! Pom deltar med monter och öppna föredrag. Läs mer här!

Publicerad: 09 mars 2018 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se