Sveriges lantbruksuniversitet

Programmet för odlad mångfald, Pom

Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.

Nya Grönt kulturarv®-sorter presenterade!

Grönt kulturarv®-sortimentet har utökats med fem nya sorter: två rosor, två perenner och en pelargon. Läs mer om dem här! Sorterna finns på marknaden till våren.

Publicerad: 28 november 2017 - Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se