SLU-nyhet

Bekämpningsmedel och risken att insjukna i Parkinsons

Publicerad: 04 november 2011

Det finns fog för att koppla exponering av bekämpningsmedel till ökad risk för att insjukna i Parkinsons sjukdom. Det menar sex nederländska författare till en ny meta-analys av 46 studier som nyss publicerats i tidskriften Environmental Health Perspectives.

I meta-analysen uppskattas att de som någonsin har exponerats för bekämpningsmedel har 62 procent högre risk att insjukna i Parkinsons sjukdom jämfört med de som aldrig har exponerats (summary risk ratio sRR=1,62, CI 1,40-1,88). I analysen ingår studier av yrkesmässig exponering (43 studier).  Författarna hittade inga studier som undersöker en eventuell risk från exponering via resthalter i maten.

Den första studien som kopplar bekämpningsmedel och Parkinsons kom redan 1989. Sedan dess har det tillkommit ytterligare 45 studier som uppfyllde författarnas kvalitetskriterier. Resultaten är inte entydiga, många studier pekar på att utsatthet för bekämpningsmedel ökar risken för Parkinson, medan andra studier inte kunde hitta något samband. Författarna till den aktuella meta-analysen kunde inte med säkerhet avgöra vad spridningen i resultaten beror på. Men de pekar på att självrapportering, som i många studier används som mått på exponering, är ett osäkert mått.

Författarnas slutsats blir likväl: “Our overall summary risk estimates strongly suggest that exposure to pesticides, and to herbicides and/or insecticides in particular, increases the risk of developing Parkinson’s disease.”  Trots att visa substansklasser bland bekämpningsmedlen kunde kopplas till en förhöjd risk för Parkinson förblir det oklart exakt vilka substanser som står för den ökade risken och hur de verkar i kroppen.


Kontaktinformation