Axel Mie

Senast ändrad: 24 augusti 2020

Axel är en av flera forskare som är kopplade till Epok. På 25 procent av en heltid ska de hjälpa till med forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation.

Axel läste kemi i Greifswald och Göttingen (Tyskland) och i Lund, där han avslutade med en magister i analytisk kemi. Efter en kort tid i läkemedelsindustrin doktorerade Axel i analytisk kemi i Lund. Därefter började han arbeta med frågor rörande ekologiskt lantbruk under en Postdoc vid Stockholms Universitet, han undersökte konventionellt och ekologiskt odlat vitkål från ett tvåårigt odlingsexperiment med avseende på flera hundra ämnen, med hjälp av metabolomics. Numera arbetar Axel vid Karolinska Institutet i Stockholm, där han aktuellt studerar hur olika livsstilsfaktorer, däribland konsumtion av ekologiskt eller konventionellt producerat mat, påverkar sammansättningen av bröstmjölk.

Fakta:

Publikationer

ORGANIC FOOD – food quality and potential health effects. A review of current knowledge, and a discussion of uncertainties,  Axel Mie och Maria Wivstad 2015. – Kunskapssyntes

Är ekologisk mat mer hälsosam? Axel Mie, Eva Salomon, Karin Ullvén 2015. Sammanfattande faktablad på svenska av ovanstående kunskapssyntes.

2016 presenterade Axel Mie tillsammans med andra forskare en rapport för ett utskott i EU-parlamentet. I rapporten jämfördes ekologisk och konventionell mat med hjälp av en rad parametrar som är viktiga för människors hälsa. Rapporten resulterade i en vetenskaplig artikel som går att läsa här: Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker


Kontaktinformation

Axel Mie, Forskarassistent
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning
axel.mie@ki.se, 08-616 39 52

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se