Axel Mie

Senast ändrad: 25 maj 2016
axel.jpg

Axel är en av flera forskare som är kopplade till EPOK. På 25 procent av en heltid ska de hjälpa till med forskningssamverkan, kunskapsförmedling och kommunikation.

Axel läste kemi i Greifswald och Göttingen (Tyskland) och i Lund, där han avslutade med en magister i analytisk kemi. Efter en kort tid i läkemedelsindustrin doktorerade Axel i analytisk kemi i Lund. Därefter började han arbeta med frågor rörande ekologiskt lantbruk under en Postdoc vid Stockholms Universitet, han undersökte konventionellt och ekologiskt odlat vitkål från ett tvåårigt odlingsexperiment med avseende på flera hundra ämnen, med hjälp av metabolomics. Numera arbetar Axel vid Karolinska Institutet i Stockholm, där han aktuellt studerar hur olika livsstilsfaktorer, däribland konsumtion av ekologiskt eller konventionellt producerat mat, påverkar sammansättningen av bröstmjölk.


Kontaktinformation

Axel Mie, Forskarassistent
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning
axel.mie@ki.se, 08-616 39 52

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se