CORE Organic

Senast ändrad: 19 februari 2018
coreorganic_bredTypo3.jpeg

CORE Organic är ett transnationellt forskningssamarbetsprojekt. Det är en del av ERA-NET, som är ett instrument för samverkan mellan forskningsfinansiärer i EU-länder.

CORE Organic har treåriga programperioder och koordineras av The International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS). De första två programperioderna var 2008–2010 och 2011–2013. Svensk partner i CORE Organic är Formas.

Nästa programperiod påbörjas 2015 och kallas CORE Organic Plus. Av de elva projekt som får stöd i programmet har åtta svenskt deltagande. Läs mer på hemsidan coreorganic.org där hittar man också mer information om de tidigare programmen CORE Organic I och CORE Organic II

EPOK har löpande rapporterat från olika projekt i CORE Organic, klicka här för att få en samling med nyhetsnotiser med anknytning till CORE Organic.

Den första oktober 2015 arrangerade EPOK ett möte på uppdrag av CORE Organic II där de ingående projekten delade med sig av sina resultat, läs om det här >>. Till höger finns länkar för ladda hem informationsfoldrar som beskriver projekten.

Titta på filmen om seminariet


Kontaktinformation
Sidansvarig: Maria.Wivstad@slu.se