CORE Organic

Senast ändrad: 11 december 2023

CORE Organic är ett transnationellt forskningssamarbetsprojekt. Det är en del av ERA-NET, som är ett instrument för samverkan mellan forskningsfinansiärer i EU-länder.

CORE Organic har treåriga programperioder och koordineras av The International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS). De första tre programperioderna var 2008–2010, 2011–2013 och 2015–2018. Svensk partner i CORE Organic är Formas.

Projekten inom den nu pågående programperioden, CORE Organic Cofund startade 2018. Av de tolv projekt som får stöd i programmet har sju svenskt deltagande. Kommunikationsverksamheten inom CORE Organic Cofund koordineras av EPOK.

Läs mer på hemsidan coreorganic.org där hittar man också mer information om de tidigare programmen CORE Organic I och II samt CORE Organic Plus.