Hoppa till huvudinnehåll

Forskare knutna till Epok

Följande forskare har deltidsuppdrag hos Epok:

Anna Karin Rosberg

Anna Karin Rosberg, lektor vid Institutionen för Biosystem och teknologi, är knuten till Epok med ansvar för växtskydd och särskilt fokus på ekologisk trädgårdsproduktion.

Porträttbild av Anna Karin Rosberg

Ola Lundin

Ola Lundin är sedan 2021 ansluten till Epok och arbetar med växtodlingssystem inom ekologisk odling. Ola är forskare vid Institutionen för Ekologi på SLU.

Bild av Ola Lundin framför en röd vägg.

Torun Wallgren

Torun Wallgren är sedan februari 2020 knuten till Epok och arbetar med hållbara produktionssystem inom ekologisk animalieproduktion med fokus på grisar och fjäderfän.

Niels Andresen

Niels Andresen arbetar sedan 2020 på deltid för Epok. Niels har en lång bakgrund inom den ekologiska sektorn som forskare, rådgivare, lantbrukare och verksamhetsledare hos Ekologiska Lantbrukarna. Niels arbetar med frågor som rör ekologisk animalieproduktion.

Maria Tunberg

Maria arbetar med frågor om ekologisk produktion och konsumtion ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Bild av Maria Tunberg.

Axel Mie

Axels ansvarsområde rör ekologisk mat kopplat till näringsämnen, föroreningar i exempelvis gödselmedel och djurfoder samt allmän kunskap om bekämpningsmedel.

Bild av Axel Mie som sitter i en trappa med en beige jacka.
Publicerad: 11 augusti 2023 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…