Forskning om ekologiskt lantbruk – kartläggning, relevans och framtida behov

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Epoks Maria Wivstad har tillsammans med Eva Hagström från Regna Mat och Miljö, skrivit en rapport om svensk ekoforskning. Rapporten sammanfattar de senaste tio årens forskning i Sverige, år 2008 – 2017, om ekologiskt lantbruk och den ekologiska livsmedelskedjan. Arbetet har genomförts av Epok, på uppdrag av samt med finansiering av Jordbruksverket och är ett underlag till Jordbruksverkets arbete med ”Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel”, ett regeringsuppdrag som ska vara klart i februari 2018.

Rapporten innehåller, förutom kartläggning av genomförd forskning också en genomgång av tidigare gjorda utvärderingar av ekologiska forskningsprogram i Sverige och Danmark. Dessutom har intervjuer gjorts med nyckelaktörer inom den ekologiska sektorn i Sverige, till största delen med rådgivare. Samtalen har syftat till att ge en översiktlig bild av relevans och nytta av den forskning som bedrivits om ekologiskt lantbruk, samt ge exempel på framtida forskningsbehov.

Bland slutsatserna finns rekommendationer om behov och nytta av fortsatta öronmärkta medel till forskning om ekologiskt lantbruk. Rapporten utgör även ett underlag för utformning av framtida forskningsprogram.