Torun Wallgren

Senast ändrad: 12 september 2022

Torun Wallgren är sedan februari 2020 knuten till Epok och arbetar med hållbara produktionssystem inom ekologisk animalieproduktion med fokus på grisar och fjäderfän. Till vardags arbetar hon med forskning och undervisning vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på SLU i Uppsala.

Torun är husdjursagronom i grunden och har nyligen disputerat med en avhandling om grisuppfödning utan svanskupering, där grisarna får halm som sysselsättning för att undvika beteendeproblem som exempelvis svansbitning. Projektet var en del av ett stort EU-projekt FareWellDock, där den svenska delen främst gick ut på att visa hur man använder halm i praktiken eftersom svenska producenter redan föder upp grisar utan svanskupering.

– Jag har alltid arbetat nära gårdarna och djuren, under studietiden arbetade jag olika lantbruk med flera djurslag även om det mest blev grisar. Det har fortsatt i min forskning där mycket av studierna gjorts ute i verkligheten. Jag har därför stor förståelse och kunskap om hur det är att vara lantbrukare i praktiken och eftersom min forskning är tillämpad är det viktigt att resultaten kommer till nytta och går att applicera ute på gårdarna.

Torun arbetar med hållbara produktionssystem inom ekologisk animalieproduktion hos Epok. Fokus ligger på enkelmagade djur som grisar och fjäderfä.