Rådgivande grupp

Senast ändrad: 30 augusti 2021

En rådgivande är kopplad till Epok. Gruppens uppgift är att yttra sig över budget, ramprogram och verksamhetsplan för Epok samt bidra till att utveckling och förvaltning av verksamheten vid Epok sker i enlighet med dess instruktion

Gruppen består av:

Helena Aronsson
Institutionen för mark och miljö, NJ-fakulteten
Telefon: 018-672466
E-post: helena.aronsson@slu.se,

Anna Wallenbeck
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, VH-Fakulteten
Telefon: 018-674504
E-post: anna.wallenbeck@slu.se

Fredrik Fernqvist
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, LTV-fakulteten
Telefon: 040-415388
E-post: fredrik.fernqvist@slu.se