Rådgivande grupp

Senast ändrad: 03 juli 2023

En rådgivande är kopplad till Epok. Gruppens uppgift är att yttra sig över budget, ramprogram och verksamhetsplan för Epok samt bidra till att utveckling och förvaltning av verksamheten vid Epok sker i enlighet med dess instruktion

Gruppen består av:

Helena Aronsson
Institutionen för mark och miljö, NJ-fakulteten
Telefon: 018-672466
E-post: helena.aronsson@slu.se,

Anna Wallenbeck
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, VH-Fakulteten
Telefon: 018-674504
E-post: anna.wallenbeck@slu.se

Kimmo Rumpunen
Institutionen för växtförädling, LTV-fakulteten
Telefon: +4644265833, +46709576868
E-post: kimmo.rumpunen@slu.se