Anna Karin Rosberg

Senast ändrad: 11 augusti 2023
Porträttbild av Anna Karin Rosberg

Anna Karin Rosberg, lektor vid Institutionen för Biosystem och teknologi, är knuten till Epok med ansvar för växtskydd och särskilt fokus på ekologisk trädgårdsproduktion. Hon har en lång erfarenhet av forskning inom hortikulturella odlingssystem och har bland annat arbetat i projekt om smittspridning, biologisk bekämpning och EU:s nya ekoförordning.

De senaste åren har Anna Karin tillsammans med Beatrix Alsanius ansvarat för den svenska delen av CORE Organic-projektet GreenResilient som syftat till att utveckla robusta och hållbara system för ekologisk växthusodling under olika europeiska förhållanden. Mycket av projektet har handlat om att hitta metoder som passar för EU:s nya ekoförordning där man bland annat inte längre får odla i avskilda bäddar. Odlare ska också införa växtföljder, korta gröngödslingskulturer och baljväxter även i växthusodling.  I samband med detta projekt har Anna Karin även synts till på workshops anordnade av Jordbruksverket och på Epoks kurs om ekologisk trädgårdsproduktion. Andra forskningsprojekt som hon deltagit i är till exempel HuPlant, ett EU-projekt om humanpatogener på trädgårdsprodukter samt projekt om biologisk bekämpning med hjälp av mikroorganismer och potentiell styrning av deras effektivitet med användande av artificiell belysning.

Utöver forskningen lägger Anna Karin en del av sin tid till undervisning på kurser som Microbial horticulture, Växtskydd och mikrobiologi, Horticultural systems and future challenges och Horticultural production physiology. Hon handleder dessutom doktorander samt studenter på både kandidat- och masternivå.

Läs mer om Anna Karins forskning på hennes CV-sida.

 

Växtföljder

Se Anna Karin berätta om växtföljder vid ekologisk odling i växthus.


Kontaktinformation