Workshop om växtskyddsmedel i ekologisk odling – användning, nytta och risker

Senast ändrad: 06 december 2023

Växtskyddsmedel används i ekologisk odling, främst i odling av grönsaker, frukt och bär. Vilken nytta och vilka risker finns med denna användning? Hur ser utvecklingen ut av nya växtskyddsmedel för eko? Hur kombinerar vi förebyggande åtgärder med användningen av växtskyddsmedel? Den 27 april 2017  arrangerade EPOK i samverkan med LRF ett seminarium kring dessa frågor.

Resultat presenterades från arbetet med en kunskapssammanställning från EPOK om växtskyddsmedel i ekologisk odling och medlens hälsorisker. Även dess miljörisker berördes, samt övergripande växtskyddsstrategier i odlingssystemet. Flera inbjudna talare bidrog med kunskaper och sin syn på strategier för ett hållbart växtskydd i ekologisk odling, ett växtskydd som både stärker produktivitet och odlingssäkerhet och minimerar hälso- och miljörisker.

En personlig inbjudan gick ut till forskare, rådgivare, lantbrukare, beslutsfattare, myndighets- och organisationsföreträdare.

Program

Inbjudan/program

Presentationer

"Tillgången på växtskyddsmedel för ekologisk odling – LRF:s arbete med att få dem godkända". Agneta Sundgren, LRF.

"Framtiden för växtskyddsmedel med låg risk, allmänkemikalier och biologiska bekämpningsmedel". Peter Bergkvist, KemI

"Växtskyddsmedel i ekologisk odling – strategier, användning och  hälsorisker, samt vissa miljöaspekter". Johan Ascard, SLU/EPOK och Axel Mie, SLU/EPOK och Karolinska Institutet.

"Växtskydd i ekologisk trädgårdsodling – effekter på produktion och biologisk mångfald. Erfarenheter från rådgivning och praktik". Christina Winter, Jordbruksverket.