Hoppa till huvudinnehåll

Synteser och rapporter

Kunskapssynteser och rapporter sammanställs av forskare utifrån befintlig kunskap inom ekologiskt lantbruk och de svenska miljömålen. Ämnesområden är till exempel växtnäring, bekämpningsmedel, djurhälsa, energianvändning, och biologisk mångfald. Vissa synteser finns i kortare versioner och sammanfattade i faktablad. Länkar till dessa finns längst ner på sidan.

Fler synteser från Epok samt kortversioner av synteser

Synteser

Kortversioner av synteser

Äldre synteser från CUL (Centrum för uthålligt lantbruk)

Ekologisk produktion – möjligheter att minska övergödning Wivstad, M., Salomon, E., Spångberg, J. och Jönsson, H. september 2009. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk – möjligheter och begränsningar Anders Heimer, Juli 2009. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en litteraturgenomgång Jonas Nilsson, Miljöinformation AB, November 2007. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Lantbruk på lika villkor – om samexistens mellan GMO-fritt lantbruk och lantbruk som använder GMO Jacobson, K. & Wahlberg, K. 2006. Pris (vid beställning av tryckt version) 130 kr.

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa Wivstad, M. 2005. Pris (vid beställning av tryckt version) 170 kr. (Vissa bilder i den digitala versionen har tagits bort pga saknande publiceringsrättigheter)

Vägen mot 100 procent ekologiskt foder till enkelmagade djur Björnberg, Odelros, Persson och Alarik. 2005. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk Wivstad, M, Milestad, R. och Lund, V. 2004. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk Lund, V. 2003. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys Björklund, J. och Rydberg, T. 2003. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Ekologiskt lantbruk och biologisk mångfald – en litteraturgenomgång. Ahnström, J. 2002. Pris 150 kr. Beställ

Publicerad: 23 november 2022 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…