Hoppa till huvudinnehåll

Synteser och rapporter

Kunskapssynteser och rapporter sammanställs av forskare utifrån befintlig kunskap inom ekologiskt lantbruk och de svenska miljömålen. Ämnesområden är till exempel växtnäring, bekämpningsmedel, djurhälsa, energianvändning, och biologisk mångfald. Vissa synteser finns i kortare versioner och sammanfattade i faktablad. Länkar till dessa finns längst ner på sidan.

Djurvälfärd i ekologisk produktion - vad vet vi idag?

Den här kunskapsöversikten sammanställer forskningsresultat för att undersöka hur djurvälfärden i ekologisk produktion är och hur det kan skilja sig från konventionell produktion. Eftersom djurvälfärd är ett komplext område finns det inga enkla svar, men här sammanställs resultaten med avseende på några av de viktigaste parametrarna hos våra vanligaste produktionsdjur. Vägen framåt för ekologisk produktion diskuteras i ett sista kapitel.

Hur påverkar coronasituationen ekologiska livsmedelsaktörer?

Hur resilient är det ekologiska lantbruket? Vilka för- och nackdelar jämfört med det konventionella lantbruket har det ekologiska lantbruket vad gäller resiliens och på vilka sätt kan ekologisk produktion bidra till Sveriges livsmedelsförsörjning vid externa kriser? I en ny rapport från Epok ges en bild av hur aktörer inom ekologisk produktion har påverkats under den pågående pandemin.

Framsida av rapport om corona och ekolantbruk. Bild på gårdsbutik, röd lada med KRAV och öppet-skylt.

Höjd avkastning i ekoproduktionen – vilka värden måste värnas?

Att öka avkastningen från den ekologiska produktionen skulle kunna vara ett sätt att tillgodose ökad efterfrågan på mat, samtidigt som negativ miljöpåverkan per producerad vara minskar. Det finns dock målkonflikter med ökad avkastning som behöver hanteras. I en ny skrift från Epok redogörs för tänkbara positiva och negativa konsekvenser av olika sätt att öka avkastningen för såväl ekologisk växtodling som djurhållning.

Skriftens omslag

Utfodring i ekologisk mjölkproduktion

I denna kunskapssammanställning sammanfattar tidigare EPOK-medarbetaren Birgitta Johansson och EPOK:s föreståndare Maria Wivstad nuvarande kunskapsläge om utfodring i ekologisk mjölkproduktion. Fokus ligger på utfodring av kon och kalven, både under stall- och betesperioden samt på några olika utfodringsstrategier som är lämpliga. Syftet med syntesen har varit att diskutera möjliga utvecklingsvägar för ekologisk KRAV-certifierad mjölkproduktion, baserat på nyare forskning samt på erfarenheter från praktiken.

Växtskyddsmedel i ekologisk produktion – användning och risker

Av Johan Ascard, Klara Löfkvist, Axel Mie & Maria Wivstad. Syftet med sammanställningen är att sprida kunskap om vilka medel som används, användningens omfattning samt risker för hälsa och miljö. Med denna kunskap som underlag vill vi belysa behovet av effektiva växtskyddsmedel i vissa grödor och ge en framåtblick över behov av framtida åtgärder och forskning för att få ett mer effektivt växtskydd i ekologiska system som samtidigt bidrar till en hållbar produktion.

Habitat manipulation

Habitat manipulation– as a pest management tool in vegetable and fruit cropping systems, with the focus on insects and mites, av Ulf Nilsson, Mario Porcel, Weronika Świergiel och Maria Wivstad. Denna kunskapssyntes från EPOK handlar om hur odlare kan gynna naturliga fiender till skadegörare och huruvida detta verkligen kommer att ha effekt på avkastning och kvalitet. Och är biologisk mångfald alltid positivt för odlarna, eller finns negativa aspekter som bör beaktas?

ORGANIC FOOD

ORGANIC FOOD – food quality and potential health effects. A review of current knowledge, and a discussion of uncertainties av Axel Mie och Maria Wivstad Rapporten sammanfattar vetenskapliga belägg och identifierar kunskapsluckor. Ambitionen är även att visa i vilken mån skilda uppfattningar hos allmänheten kan kopplas till forskningsbaserad kunskap. Finns även som sammanfattande faktablad på svenska.

Fler synteser från Epok samt kortversioner av synteser

Synteser

Kortversioner av synteser

Äldre synteser från CUL (Centrum för uthålligt lantbruk)

Ekologisk produktion – möjligheter att minska övergödning Wivstad, M., Salomon, E., Spångberg, J. och Jönsson, H. september 2009. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk – möjligheter och begränsningar Anders Heimer, Juli 2009. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en litteraturgenomgång Jonas Nilsson, Miljöinformation AB, November 2007. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version).

Lantbruk på lika villkor – om samexistens mellan GMO-fritt lantbruk och lantbruk som använder GMO Jacobson, K. & Wahlberg, K. 2006. Pris (vid beställning av tryckt version) 130 kr.

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa Wivstad, M. 2005. Pris (vid beställning av tryckt version) 170 kr. (Vissa bilder i den digitala versionen har tagits bort pga saknande publiceringsrättigheter)

Vägen mot 100 procent ekologiskt foder till enkelmagade djur Björnberg, Odelros, Persson och Alarik. 2005. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk Wivstad, M, Milestad, R. och Lund, V. 2004. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk Lund, V. 2003. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys Björklund, J. och Rydberg, T. 2003. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr.

Ekologiskt lantbruk och biologisk mångfald – en litteraturgenomgång. Ahnström, J. 2002. Pris 150 kr. Beställ

Publicerad: 04 oktober 2023 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…