Ekologiskt lantbruk i tider av extremväder

Senast ändrad: 05 september 2023

Föredrag och diskussion kring hur vi kan förbättra det ekologiska lantbrukets resiliens mot torka.

Sommaren 2018 var extremt varm och torr i hela Sverige. Betena torkade bort och skördarna blev betydligt mindre än normalt. Det svenska jordbruket har alltid påverkats av ett varierat väder men pågående klimatförändringar förväntas leda till att mer extrema väderförhållanden blir vanligare framöver. Så vilka åtgärder använder lantbrukarna för att hantera torka och vilken kunskap behöver vi utveckla för att stå bättre rustade inför kommande händelser av extrem torka? Vi tar utgångspunkt i ekologisk produktion i Sverige, men hela jordbruket drabbades hårt under 2018 så kunskap och erfarenheter om olika strategier för att möta situationen är av värde för alla.

Eva Salomon presenterade slutsatserna från rapporten Strategier i ekologisk produktion i Sverige för att öka resiliens mot extrem torka som finansierats av framtidsplattformen SLU Future Food. Per Modig från Hushållningssällskapet kommenterade utifrån ett rådgivarperspektiv. Seminariet avslutades med diskussion om hur kan vi förbättra det ekologiska jordbrukets resiliens mot torka och vilken forskning som behövs.