Projektlista 2020 - 2022

Senast ändrad: 16 september 2022
Ärt, en gröda som kan drabbas hårt av rotsjukdomar. Kan risken för sjukdomsangrepp förebyggas genom anpassade sortval och samodling?
Ärt, en gröda som kan drabbas hårt av rotsjukdomar. Kan risken för sjukdomsangrepp förebyggas genom anpassade sortval och samodling? Foto: Nicolas Carton.

Några av projekten är samfinansierade

Fakta:

Utlysning av forskningsanslag via SLU Ekoforsk sker vart tredje år. Syftet är att genom fältforskning förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av ekologisk växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. 


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44