Jordbruksverkets FoU

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Jordbruksverket fördelar medel till försöks- och utvecklingsverksamhet för ekologisk produktion. Syftet med projekten är att ge tillämpad kunskap inom områdena djurhälsa, djurhållning, trädgård och växtodling i ekologiskt lantbruk.

En fullständig lista med Jordbruksverkets projekt finns på Ekofakta.se