FoU-dagar 2021 – Mångfald för hållbarhet

Senast ändrad: 04 oktober 2023
Närbild på ax av sorten svart emmer.

På denna sida hittar du sammanfattningar och presentationer från FoU-dagarna. Vi fyller på med presentationer allteftersom de kommer till oss.

Onsdag 20 oktober

Gemensamma pass förmiddag

Genetic resources and the importance of crop diversity, Peter Keijzer, Louis Bolk Institute, Netherlands

Organic diversity for resilient food systems, Jaakko Nuutila, University of Helsinki, Finland

Jaakko Nuutilas presentation>

Potentials, challenges and visions for future European organic animal farming, Mette Vaarst, AArhus University, Denmark

Husdjur

Overview from Core organic animal projects, Mette Vaarst, Århus Universitet, Danmark

Utevistelse och välfärd hos ekol­ogisk slakt­kyckling och värphöns i Sverige, Lina Göransson, SLU

Växtodling

Delad kvävegiva i ekologiskt brödvete, Lena Engström, SLU

Bättre kväveut­nytt­jande i nötflytgödsel, Sofia Delin och Karin Andersson, SLU

Mobil gröngödsling - gödsla med egenprodu­cerad gödsel, Per Ståhl, Hushållnings­sällskapet

Hållbara vallbaljväxter samt efterverkan till höstvete. Ann-Charlotte Wallen­hammar, Hushållningssällskapet

Trädgård

Nystart med sortprovning av trädgårds­grödor, Joakim Stefansson, stiftelsen träd­gårds­­­odlingens elitplant­station

A seed saving start up in the West of Ireland. Jason Horner, Seed Sovereignty UK and Ireland Programme

Gemensamma pass eftermiddag

Eko och de vilda djuren, omfattning av viltskador och förebyggande åtgärder

Rovdjur, Jens Frank, SLU
Tranor och gäss, Johan Månsson, SLU
Vildsvin och hjortar, Petter Kjellander, SLU

Torsdag 21 oktober

Husdjur

Nya modeller som kan ge mer grön­massa för att korna ska få i sig mer foder från betet, Niels Andresen, HIR Skåne

OK Net Eco feed – ett kunskapsnätverk om ekologiskt och regionalt odlat foder till ekologiska grisar och fjäderfän, Magdalena Åkerfeldt, SLU

Mjölkkors livslängd – hur påverkar den produktionen? Mikaela Lindberg, SLU

Faderraser i modersuggor – korsningsstrategier för bättre produktions­resultat och välfärd smågris­produktion, Katja Nilsson, SLU

Naturlig dygnsrytm för förbättrat betesutnyttjande, Emma Ternman, SLU

Växtodling

Vallfrö - etablering i ekologisk produktion, Eva Edin, Hushållnings­sällskapet

Eva Edins presentation>

Höstrapssorter lämpliga för ekologisk produktion med avseende på tidighet och tolerans, Albin Gunnarsson, Svensk Raps

Höståkerböna och höstärt, Per Modig, Hushållningssällskapet

Per Modig sammanfattning>

Remix intercrops, Georg Carlsson, SLU

Nya försök med svavelgödsling i ekologiskt foderkorn för höjd aminosyrakvalitet, Bengt Lundegårdh, Global organic Sweden

Trädgård

Växtföljd i växthus, Anna Karin Rosberg, SLU

Vilka växter bör ingå i blomster­remsor? Maria Viketoft, SLU

Redefining the field: "Mobilizing 3D diversity and ecosystem services on
the arable farm", Dr Ir Dirk van Apeldoorn, Wageningen University and Research

Testmiljö agroforestry på Angereds gård, Mauricio Sagastuy Klie, Angereds gård

Perenna grönsaker för produktion - preliminära resultat, Eva Johansson, Skillebyholm

Gemensamma pass

Uppdraget i livsmedelsstrategin att främja ekologiska livsmedel, Åsa Lannhard Öberg, Jordbruksverket

Så har merpriserna för ekomat utvecklats i butikerna de senaste åren, Niclas Åkeson, Publishing farm

EKO-september – så gick kampanjen 2021 Charlotte Bladh André, Organic Sweden

Mer växtbaserad mat på marknaden – hur får vi saker att hända?
Korta presentationer fokuserade på innovation och paneldiskussion.
Medverkande:Åsa Orrö, KRAV
Margareta Wallentén, Innovation Skåne/Foodtech Innovation Network
Pia Qvarnström, Bärta