Register

Senast ändrad: 04 september 2020

Här finns alla projekt sorterade efter fokusområde - ett projekt kan vara inordnat under flera områden.

Utlysning av forskningsanslag har hittills skett vart tredje år. Den senaste utlysningen gjordes 2019.


Kontaktinformation

Ullalena Boström, koordinator
SLU Ekoforsk, Box 7043, 750 07 Uppsala
mailto:Ekoforsk@slu.se, 018-67 14 49, 070-344 39 44