Register

Senast ändrad: 04 oktober 2023

Här finns alla projekt sorterade efter fokusområde - ett projekt kan vara inordnat under flera områden.

Utlysning av forskningsanslag har hittills skett vart tredje år. Den senaste utlysningen gjordes 2019.


Kontaktinformation