Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013

Senast ändrad: 06 december 2023

Forskningsagenda för eko­logiskt lantbruk 2013 har utvecklats av Epok i en öppen process tillsammans med intressenter inom livsmedelskedjan, och även i dialog med forskare och forskningsfinansiärer. Agendan tar fasta på de viktigaste framtida utmaningarna och kunskapsbehoven för den ekologiska livsmedelskedjans väg mot ökad hållbarhet, effektivitet och miljö- och samhällsnytta.

[En ny forskningsagenda publicerades av Epok under 2022 som går att läsa här: Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat 2022]

Syftet med forskningsagendan är att den ska vara ett underlag för beslutsfattare och forskningsfinansiärer för inriktning och prioritering av framtida forskningssatsningar. Ett viktigt syfte är även att bidra med relevanta problemställningar och ge inspiration till forskare utifrån faktiska kunskapsbehov.

Forskningsagendan är en fortsättning på arbetet med koordinering av forskning inom eko­logiskt lantbruk som CUL - Centrum för uthålligt lantbruk, tidigare ansvarade för. Den nya agendan lyfter fram väl kända kunskapsområden som fortfarande behöver forskningsinsatser men prioriterar även nya områden. Agendan knyter även an till internationella forskningsprogram om ekologiskt lantbruk, framförallt forskningsagendan utformad inom den teknologiska EU-plattformen TP Organics och till en ny dansk forskningsstrategi.

Läs/ladda ner forskningsagendan

CUL:s ramprogram

Ladda hem ramprogram som PDFRamprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 2010–2012. En beskrivning av kunskapsbehovet inom ekologisk produktion och konsumtion. Beställ en tryckt kopia, eller Ladda hem som PDF.

Framework Programme for Research on Organic Production and Consumption 2010–2012. Engelsk översättning av Ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 2010–2012. Ladda hemsom PDF

 

Utveckling av det ramprogrammet för ekologisk produktion och konsumtion 2010–2012. Rapporter från tre nationella workshops som hölls hösten 2009. Alnarp 6/10 – Tema Energi  Ladda hem. Skara 20/10 – Tema Klimat – Ladda hem. Umeå 27/10 – Tema Hållbara livsmedelssystem och Marknad – Ladda hem.

Läs mer om processen som låg bakom utvecklandet av ramprogrammet som gällde 2010–2012

Framework Programme for Research 2007–2009. A description of the need for knowledge in organic agriculture – production and consumption. Geber, U. (red), 2007. Ladda hem

Ramprogram för ekologisk produktion och konsumtion 2007-2009. En beskrivning av kunskapsbehovet inom ekologisk produktion och konsumtion. Pris: 100 kr. Geber, U. (red.), 2007. Ladda hem

Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion RAMPROGRAM FÖR FORSKNING 2004–2007. Ramprogrammet är en revidering av det ramprogram som publicerades 2000 och har utarbetats inom ramen för CUL:s verksamhet i dialog med flera olika aktörer. Ulrika Geber (red.) Ladda hem

Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Ramprogram för forskning. 2000–2003. Ladda hem

Ekologisk trädgårdsproduktion – Underlag till ramprogrammet Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Underlaget har utarbetats av ett antal arbetsgrupper inom olika områden. 1999. Ladda hem

Ekologisk husdjursskötsel – Underlag till ramprogrammet Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Underlaget har utarbetats av ett antal arbetsgrupper inom olika områden.1998. Ladda hem