Stiftelsen Lantbruksforskning

Senast ändrad: 04 oktober 2023
SLF-logo.

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom Stiftelsen Lantbruksforskning tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Pengarna som används till forskningen kommer från lantbruksnäringen via avräkningspriser och andra avtal med organisationer inom de gröna näringarna.

Forskare ansöker om finansiering från stiftelsen vars beslutsgrupper beviljar medel för forskningsprojekt som lantbruksnäringen kan ha nytta av inom en nära framtid. Varje forskningsprogram har en sådan beslutsgrupp knuten till sig som består av lantbrukare, forskare, rådgivare och andra experter från lantbruksnäringen.