Rapportserien Ekologiskt lantbruk

Senast ändrad: 11 december 2023

Rapportserien "Ekologiskt lantbruk" presenterar främst olika typer av pilotprojekt. Det finns rapporter om växtnäring, metoder att mäta uthållighet, vandingshönshus, etc.

Svenskt jordbruks hållbarhet och kommunernas roll. Ekologiskt lantbruk nr 52. Basim Saifi, Lars Drake och Sten Ebbersten, Mars 2009. Ladda hem

Utvärdering av olika odlingssystem i en trettonårig studie på Kvinnersta – effektivare odlingssystem. Ekologiskt lantbruk nr 51.
Gärd L-Baeckström, December 2008. Ladda hem. Till rapporten hör en stor mängd nätbilagor (läs mer)

Möjligheter för ekologisk kycklingproduktion i Sverige. Ekologiskt lantbruk 50. Arnd Bassler, September 2008. Ladda hem

Ekologisk odling av grönsaker, frukt och bär – hinder och möjligheter för framtida utveckling. Ekologiskt lantbruk nr 49. Ulf Nilsson, Mars 2007. Ladda hem

Ett möte mellan olika forskningsprocesser – deltagardriven forskning i ett multidisciplinärt projekt. Ekologiskt lantbruk nr 48. Karin Eksvärd. Januari 2007. Ladda hem

Approaches to Social Sustainability in Alternative Food Systems. Ekologiskt lantbruk nr 47. Sumelius, J. & Vesala, K.M. (eds.). December 2005. Ladda hem

Environmental impacts of eco-local food systems – final report from BERAS Work Package 2. Ekologiskt lantbruk nr 46. Artur Granstedt, Olof Thomsson and Thomas Schneider (eds.). December 2005. Ladda hem

Ecosystem services as a tool for production improvement in organic farming – the role and impact of biodiversity. Ekologiskt lantbruk nr 45. Birgitta Rämert, Lennart Salomonsson, Paul Mäder (eds.). December 2005. Ladda hem

Obstacles and Solutions in Use of Local and Organic Food. Ekologiskt lantbruk nr 44. Salla Kakriainen & Hans von Essen (eds.). December 2005. Ladda hem

Possibilities for and Economic Consequences of Switching to Local Ecological Recycling Agriculture. Ekologiskt lantbruk nr 43. John Sumelius (ed.). Oktober 2005. Ladda hem

Vad kan egentligen kallas ekologiska tomater? Ett arbete från gruppen Deltagardriven forskning – ekologisk växthusodling av tomater. Ekologiskt lantbruk nr 42. Johanna Björklund, Karin Eksvärd, Olof Andersson, Karl-Gunnar Berglund, Ulf Engström, Bengt Eriksson, Dan Johansson, Anders Y. Larsson, Adim Mizban, Britt-Inger Nilsson, Hans Nilsson, Göran Pellas, Karin Sjöstedt, Mats Sjöstedt, Lisbeth Wilhelmsson, Sven-Erik Wilhelmsson, Kristina Homman, Elisabeth Ögren, Juni 2005. Ladda hem

Effective recycling agriculture around the Baltic Sea. Ekologiskt lantbruk nr 41. Granstedt, A., Seuri, P. and Thomsson, O.. December 2004. Ladda hem

Local and organic food and farming around the Baltic Sea. Ekologiskt lantbruk nr 40. Sepännen, L (ed.). Juli 2004. Ladda hem

På spaning efter den ekologiska konsumenten. En genomgång av 25 svenska konsumentundersökningar på livsmedelsområdet. Ekologiskt lantbruk nr 39.
Ekelund, L., December 2003. Ladda hem

Learning our way towards a sustainable agri-food system. Three cases from Sweden: Stockholm Farmers market, Ramsjö Community Supported Agriculture and Järna Initiative for Local Production. Ekologiskt lantbruk nr 38. Adler, S., Fung, S. Huber, G. and Young, L. April 2003. Ladda hem

Emergy Evaluations of Denmark and Danish Agriculture Assessing the Limits of Agricultural Systems to Power Society. Ekologiskt lantbruk nr 37. Haden, A. C. Mars 2003. Ladda hem

MEDVINDENS TID Ekologiska Lantbrukarna och jordbrukspolitiken 1985–2000. Ekologiskt lantbruk nr 36. Rydén, R. Januari 2003. Ladda hem

Deltagardriven forskning – Växtodlingsgruppen, resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. Ekologiskt lantbruk nr 35. Svanäng, K., Roempke, G, Eriksson, G., Johansson, L-B., Lund, T., Karlsson, L., Öhman, T., Ihrsén, J., Pettersson, O., Eriksson, K., Jacobsson, C. November 2002. Ladda hem

Pilot studies in organic broiler production – management and cross-breeds. Ekologiskt lantbruk nr 34. Bassler, A. and Ciszuk, P. Maj 2002. Ladda hem

Vandringshönshus med olika inredning, gruppstorlek och utfodringssystem. Ekologiskt lantbruk nr 33. Ciszuk, P., Sjelin, K. och Sjelin, Y. Mars 2002. Ladda hem

Ecosystem properties and principles of living systems as foundation for sustainable agriculture – Critical reviews of environmental assessment tools, key findings and questions from a course process. Ekologiskt lantbruk nr 32. Doherty, S., Rydberg, T. (editors), with Ekbladh, G., Grönlund, E., Ingemarson, F., Karlsson, L., Nilsson, S., Strid Eriksson, I., Januari 2002. Ladda hem

Deltagande Forskning – Lärdomar, resultat och erfarenheter från Växthusgruppens arbete 1999–2000. Ekologiskt lantbruk nr 31. Eksvärd, K., Ögren, E., Homman, K., Andersson, O., Berglund, K., Eriksson, B., Gäredal, L., Pellas, G., Sjöstedt, K., Sjöstedt, M., Wålstedt, T., Nilsson, H., Engström, U., Ahde, E., Ahde, I. Augusti 2001. Ladda hem

Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Redovisning av SJFR:s forskningsprogram 1997–1999. Ekologiskt lantbruk nr 30. Augusti 2001. Ladda hem

Växtnäringens flöde genom jordbruk och samhälle – vägar att sluta kretsloppen. Ekologiskt lantbruk nr 29. Granstedt, A. Augusti 1999. Ladda hem

Ekologiskt lantbruk 10-13 mars 1998. Konferensrapport. Ekologiskt lantbruk nr 28.
November 1999. 166 s. Beställ (ingen elektronisk version, Pris: 60 kr + porto.)


Kontaktinformation