Ekologisk mat – hälsa och kvalitet

Senast ändrad: 13 september 2022

Den 27 maj 2014 presenterade Axel Mie sitt arbete som behandlar ekologisk mat kopplat till hälsoeffekter och kvalitet. Han redovisade forskning som behandlar frågor som: Är det hälsosamt att äta ekologiskt? Innehåller ekologisk mat fler nyttigheter? och Är bekämpningsmedelsrester i maten ett problem?

Axel Mie är forskare på Karolinska Institutet och även verksam vid EPOK, SLU. Han har gått igenom forskningen inom området och presenterade den rapport som han arbetat med. Rapporten som nu är publicerad heter ”ORGANIC FOOD – quality and potential health effects”.

Seminariet filmades, titta på filmen här. Titta på andra seminarier på EPOKs Webb-TV.

Inbjudan till seminariet.

Ladda hem rapporten
Syntesrapporten "ORGANIC FOOD – food quality and potential health effects"