Forskning och utveckling inom ekologisk produktion 2022 – För ökad resiliens och minskad sårbarhet

Senast ändrad: 05 september 2023

Här samlar vi presentationer och sammanfattningar från föreläsningarna vid 2022 års FoU-dagar. Materialet läggs till allt eftersom vi får in det från föreläsarna.

26 oktober

Inledande pass

För ökad resiliens och minskad sårbarhet – på jorden och på gården

Adrian Müller, FiBL
Kari Koppelmäki, Helsingfors universitet
Ida Lind, Ekologiska lantbrukarna

Husdjur

Djurens och produktionens förmåga att hantera störningar, Lotta Rydhmer, SLU

Ekologisk djurhållning utan soja, Niels Andresen, HIR Skåne

Hur producerar vi för resiliens? Mycket eller lite insatsmedel? Är vallbaserade system och eko lösningen, Christel Cederberg, Chalmers

Utfodring av pressjuice från ensilage till grisar, Anna Wallenbeck, SLU

Vall i foder till grisar – Vilka möjligheter finns? Magdalena Åkerfeldt, SLU

Växtodling

Bearbeta bränsleeffektivt – utnyttja ogräsbiologin, Per Ståhl, Hushållningssällskapet

Växtföljdskrockar med mellangrödor, Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet HS Konsult AB

Vilken är den optimala gödselgivan till ekologisk potatis? Resultat från två års fältförsök med kvävestege, Lisa Andrae, Rådhuset Nordfalan

Hel och delad kvävegiva till ekologiskt höstvete, Lena Engström, SLU

Trädgård

Strimsådd av lök, majs och rödbetor, David Hansson, SLU

Gröngödslingsgrödor för växthus, Klara Löfkvist, HIR Skåne

Domino – Fertilization strategies in organic fruit, Birgit Lepp, Universitet Hohenheim

27 oktober

Husdjur

Ko och kalv tillsammans, Sigrid Agenäs, SLU

Utfodringsrelaterade sjukdomar hos mjölkkor i ekologisk produktion, Ann Nyman, Växa

Utveckla och tillämpa djurvälfärdsprotokoll för nöt och gris – från lastning på gården till avlivning på slakteriet, Josefine Jerlström, SLU

Hur mycket arbetstid tar en diko? Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU

Växtodling

Constraints – Vad begränsar ekologisk produktion? Näringsförsörjning i ekologisk växtproduktion – förfrukter och samverkan med samhället, Sigrun Dahlin och Johanna Wetterlind, SLU

Fortsättning Constraints. Den ekologiska växtproduktionens gynnsamhet för biologisk mångfald – möjligheter och begränsningar, Melanie Karlsson och Henrik Smith, LU

Sundhet i utsäde, Alf Djurberg, Jordbruksverket

Nya sorter på gång. Växtförädling på åkerböna och ärter, Cecilia Hammenhag och Åsa Grimberg, SLU Grogrund

Odlingssystem med bottengrödor – resumé från 90-talet till nu, Göran Bergqvist, SLU

Trädgård

Nya sorter av äpple och päron – odlingsförsök i Danmark, Hanne Lindhard Pedersen, Hortiadvice

Ekologisk hallonodling, en första spaning på ett nytt projekt från Norge, Anne Vintland, NLR

Alternatives to peat as a growing media – wood fibres, freshly harvested moss etc, Sanna Finni, Luke.fi (Ersättning till torv med nordisk råvara)

Växtföljd och växtmångfald i växthus – erfarenheter från Norge, Susanne Friis Pedersen, Norsk center för ekologisk Lantbruk, NORSØK