Nästa steg för ekologisk produktion – Eko 3.0

Senast ändrad: 05 december 2023

Den ekologiska produktionen ska öka, men hållbarheten behöver vässas. Den 31/1 2018 hölls en workshop om framtida forsknings- och utvecklingsbehov.

Diskussioner kring hur ekologiskt bör utvecklas förs internationellt inom initiativet "Organic 3.0", eller Eko 3.0 på svenska. Inom Eko 3.0 lyfts bland annat frågor om förenklade och nya verifieringssystem, ny kritisk utvärdering av tekniker som nu inte är tillåtna och en utökning av eko till att omfatta fler aspekter, inklusive livsmedelskonsumtionen.

Syftet med workshoppen var att presentera resultatet av de dialogsamtal som EPOK haft med aktörer i ekobranschen och att med det som utgångspunkt fortsätta den framtidsinriktade diskussionen, identifiera relevanta forskningsfrågor som inspel till kommande forskningsagendor och forskningsprogram samt inspirera till nya forskningsprojekt och samverkan.

Workshopen inleddes med tre korta inspirationsföredrag av Björn Vinnerås om hur vi kan skörda den urbana växtnäringen, Anders Wästfelt om jordbrukets utveckling i går och i morgon samt av Anders Lunneryd om ekolantbrukarnas syn på saken. Björn Vinnerås och Anders Wästfelts presentationer finns längre ner på sidan.