Hur påverkar coronasituationen ekologiska livsmedelsaktörer?

Senast ändrad: 06 december 2023
Framsida till rapport om corona och ekologiska livsmedelsaktörer. Röd lada med gårdsbutik i bakgrunden.

Hur resilient är det ekologiska lantbruket? Vilka för- och nackdelar jämfört med det konventionella lantbruket har det ekologiska lantbruket vad gäller resiliens och på vilka sätt kan ekologisk produktion bidra till Sveriges livsmedelsförsörjning vid externa kriser? I en ny rapport från Epok ges en bild av hur aktörer inom ekologisk produktion har påverkats under den pågående pandemin. Inspelningen av webbinariet där rapporten presenterades går också att se.

Rapporten

År 2020 kantades av spridningen av det nya coronaviruset SARS-Cov-2. En rad aktörer både globalt, och i det svenska samhället, har på olika sätt påverkats av den situation som viruset gett upphov till. Den nya rapporten ger en bild av hur aktörer inom ekologisk produktion har påverkats under pandemin och detta kopplas även i vidare bemärkelse till begreppet resiliens och extern påverkan på ekologisk produktion. Rapporten är författad av Maria Tunberg, forskare knuten till Epok tillsammans med Sara Hedman tidigare projektassistent på Analysys Mason samt Johanna Spångberg, föreståndare vid Epok.

Syftet med studien har varit att öka förståelsen för ekologiska aktörers motståndskraft och anpassningsförmåga vid externa chocker.

Läs och ladda ner rapporten här: Hur påverkar coronasituationen
ekologiska livsmedelsaktörer?

Webbinariet

Den 28 januari presenterades rapporten vid ett webbinarium anordnat av Epok. Vid webbinariet gav tre gäster sin syn på hur den ekologiska livsmedelssektorn klarat krisen hittills och vilka för- och nackdelar som finns att producera ekologiska livsmedel ur ett beredskapsperspektiv

Inbjudna gäster

Per Modig – Fagra slätt, rådgivare och ekologisk lantbrukare som bland annat odlar grönsaker och baljväxter.

Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna

Erika Öhlund, analytiker vid FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut. Erika håller just på att avsluta en rapport om hur livsmedelssektorn påverkats under pandemin och vilka åtgärder som har vidtagits inom sektorn.

Webbinariet går att ta del av den genom att kontakta epok@slu.se.